Ulga na PFRON ze Spółdzielnią Świt

Każda firma, która zatrudnia więcej niż 25 osób ma obowiązek, aby część jej załogi, a dokładnie 6%, stanowiły osoby niepełnosprawne. Jeżeli tego obowiązku nie wypełnia, wówczas jest zobowiązana do odprowadzenia tak zwanej składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. PFRON.

Sposób jej obliczenia jest dość skomplikowany, ponieważ zależy od kilku czynników.
W uproszczeniu można przyjąć, że wysokość składki wynosi około 1850 zł od każdej „brakującej” osoby niepełnosprawnej. Dokładna wartość kwoty zmienia się co trzy miesiące, ponieważ jest uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, którego wysokość jest publikowana przez Główny Urząd Statystyczny. Sytuację komplikuje fakt, że niektóre osoby niepełnosprawne – te z wyższym stopniem niepełnosprawności – są „liczone” jako więcej niż 1 etat.

Wartość odprowadzanych składek stanowi często duże obciążenie dla firm. Jednak możliwe jest zmniejszenie tej opłaty, jeżeli firma korzysta z usług lub kupuje produkty od zakładu pracy chronionej. Takim zakładem jest Spółdzielnia ŚWIT, która zatrudnia osoby niepełnosprawne i dzięki temu oferuje usługi i produkty z możliwością odliczenia ulgi na składki PFRON.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze. Wartość odpisu w danym miesiącu, czyli procent wartości kwoty na fakturze, o którą można pomniejszyć należną składkę, jest przesyłana do kontrahentów co miesiąc. Natomiast kwota maksymalna o jaką można pomniejszyć wpłatę to 50% należnej w danym miesiącu składki do PFRON.

Sółdzielnia ŚWIT oferuje szeroki wachlarz usług produkcyjnych, okołoprodukcyjnych, jak i wykonywanie prac manualnych takich jak: pakowanie produktów lub zestawów. W swojej ofercie mamy również usługi szkoleniowe i doradcze. Z odpisu na PFRON można również skorzystać w przypadku umów leasingowych, a także dokonując zakupów oferowanych przez nas produktów, na przykład kosmetyków, chemii gospodarczej lub odzieży roboczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *