Oblicz swoją ulgę PFRON

Podaj stan zatrudnienia w Twojej firmie

Podaj liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych

OBLICZ WYSOKOŚĆ SKŁADKI PFRON

WYSOKOŚĆ TWOJEJ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI PFRON TO: PLN

Obowiązująca od 1 grudnia do 29 lutego 2020 r. kwota bazowa to 2 004,69 zł. miesięcznie (4 931,59 zł x 40,65%) i stanowi ona duże obciążenie dla płatników PFRON. Dokonują oni wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składają deklarację miesięczną DEK-I-0 i deklarację roczną DEK-R. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 ust 1 pkt. 36 wpłaty na PFRON nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

TO ZNACZY, ŻE WSPÓŁPRACUJĄC Z SPÓŁDZIELNIĄ „ŚWIT” MOŻESZ MAKSYMALNIE MIESIĘCZNIE ZAOSZCZĘDZIĆ 50% SKŁADKI:

ŚWIT, posiadając status Zakład Pracy Chronionej, oferuje każdej firmie rozwiązanie będące połączeniem zakupu swoich produktów i usług z redukcją obowiązkowych wpłat na PFRON. Ponad 50% kwoty każdej faktury wystawionej przez ŚWIT można odliczyć od obowiązkowych składek na PFRON. Niewykorzystane ulgi z danego miesiąca przechodzą na następne okresy rozliczeniowe i mogą być rozliczane przez okres 12 miesięcy. Warunkiem jest terminowe uregulowanie należności oraz otrzymanie zaświadczenia o kwocie obniżenia, którą każdorazowo ŚWIT przekazuje nabywcy. Jeżeli kwota obniżenia przewyższy wartość zrealizowanej usługi lub 80% miesięcznej wpłaty na Fundusz do której zobowiązany jest nabywca, wówczas różnicę zalicza się na poczet obniżenia wpłat w następnych miesiącach.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw.

Sprawdź bogaty wachlarz naszych marek

Cleanmed

Produkty do ochrony i pielęgnacji dłoni, które dzięki bogatej i unikalnej formule, regenerują skórę dłoni oraz chronią ją przeciw starzeniu i wiotczeniu sprawiając, że dłonie są gładkie, nawilżone i pięknie się prezentują. W ofercie marki oprócz kremów, znajduje się antybakteryjny żel do rąk, który doskonale oczyszcza skórę bez użycia wody.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI SPECJALISTAMI
Robert Wojno

Key Account Manager
mob: +48 602 338 015
e-mail: r.wojno@swit.com.pl

Piotr Krześniak

Key Account Manager
mob:  +48 730 010 816
p.krzesniak@swit.com.pl

Magdalena Wacławik

Brand Marketing Manager
mob: +48 600 888 269
e-mail: m.waclawik@swit.com.pl

Ewa Stępniewska

Invoicing and Client Service Manager
tel.: +48 22 272 36 11
e-mail: e.stepniewska@swit.com.pl