Nasza grupa istnieje na polskim rynku od ponad 75 lat, zawsze opierając się wyłącznie o polski kapitał. Grupa, która rosła w siłę i od początku proponowała pionierskie rozwiązania, w duchu odpowiedzialności społecznej. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować najlepsze praktyki i zbudować doskonałą kadrę przekazującą swe doświadczenia następnym pokoleniom managerów i pracowników.

Oblicz swoją ulgę PFRON

Podaj stan zatrudnienia w Twojej firmie

Podaj liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych

OBLICZ WYSOKOŚĆ SKŁADKI PFRON

WYSOKOŚĆ TWOJEJ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI PFRON TO: PLN

Obowiązująca w okresie wrzesień-listopad 2021r. kwota bazowa to 2 237,59 zł miesięcznie (5 504,52 zł x 40,65%) - stanowi ona duże obciążenie dla płatników PFRON. Dokonują oni wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składają deklarację miesięczną DEK-I-0 i deklarację roczną DEK-R. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 ust 1 pkt. 36 wpłaty na PFRON nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

TO ZNACZY, ŻE WSPÓŁPRACUJĄC Z SPÓŁDZIELNIĄ „ŚWIT” MOŻESZ MAKSYMALNIE MIESIĘCZNIE ZAOSZCZĘDZIĆ 50% SKŁADKI:

ŚWIT, posiadając status Zakład Pracy Chronionej, oferuje każdej firmie rozwiązanie będące połączeniem zakupu swoich produktów i usług z redukcją obowiązkowych wpłat na PFRON. Ponad 50% kwoty każdej faktury wystawionej przez ŚWIT można odliczyć od obowiązkowych składek na PFRON. Niewykorzystane ulgi z danego miesiąca przechodzą na następne okresy rozliczeniowe i mogą być rozliczane przez okres 12 miesięcy. Warunkiem jest terminowe uregulowanie należności oraz otrzymanie zaświadczenia o kwocie obniżenia, którą każdorazowo ŚWIT przekazuje nabywcy. Jeżeli kwota obniżenia przewyższy wartość zrealizowanej usługi lub 80% miesięcznej wpłaty na Fundusz do której zobowiązany jest nabywca, wówczas różnicę zalicza się na poczet obniżenia wpłat w następnych miesiącach.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw.

Grupa Świt

Grupa ŚWIT należy do  największych i najszybciej rozwijających się firm produkcyjno-usługowych w województwie mazowieckim. Grupę tworzą dynamicznie rozwijające się podmioty: Świt Pharma zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków oraz chemii gospodarczej, Spółdzielnia Świt oferująca usługi okołoprodukcyjne, logistyczne, poligraficzne i leasingowe oraz GP Plast zajmująca się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych. Siedziba Grupy mieści się w Warszawie a dwie fabryki znajdują się w Halinowie i Morągu. W Halinowie posiadamy infrastrukturę badawczo-rozwojową, produkcyjną i napełniającą. W Morągu zajmujemy się produkcją opakowań.

Nagrody

Już od ponad 75 lat produkujemy kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała oraz chemię gospodarczą. W portfolio firmy znajdują się takie marki jak CleanHans, Exclusive Cosmetics Aube, Majesty, Pharmadin, Prestige Solutions i wiele innych. Produkty ŚWIT są znane i cenione zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Firma ma na swoim koncie takie nagrody jak: Laur Konsumenta ? Odkrycie Roku 2013 i 2015, Doskonałość Roku Twojego Stylu 2013, PEDI Award 2013, Art Of Packaging 2014, International Paper Packaging Stars 2016, Qltowy Kosmetyk 2016, Influencer’s Top 2019.

Jakość

Stawiamy na rozwój i innowacyjność. Firma posiada znakomicie wyposażony, nowoczesny park maszynowy, zaplecze laboratoryjne z działem badawczo-rozwojowym oraz pracownię projektową. W 2016 roku firma poszerzyła zakres produkcji dzięki zakupowi jednej z najnowocześniejszych w Polsce fabryk kosmetyków i chemii. Pracuje w oparciu o normy ISO 9001 i GMP (ang. Good Manufacturing Practice), czyli system procedur, gwarantujących najwyższą jakość i czystość produktów oraz zapewniających pełną kontrolę nad pochodzeniem surowców.

Misja

Nasze początki sięgają 1944 roku, kiedy powstał w Warszawie nasz pierwszy zakład. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować najlepsze praktyki i zbudować doskonałą kadrę przekazującą swe doświadczenia następnym pokoleniom. Patrzymy ku przyszłości i stawiamy na dalszy rozwój ? zarówno jeżeli chodzi o know-how, nowoczesne zaplecze technologiczne, a także ? standardy etyczne prowadzenia biznesu. Dzięki temu, jesteśmy w stanie oferować w pełni profesjonalne usługi w bogatym zakresie, w duchu odpowiedzialności społecznej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Dziś Spółdzielnia ŚWIT zatrudnia blisko 700 pracowników, z czego około 90% to osoby niepełnosprawne. Poza ich aktywizacją zawodową prowadzi Poradnię Rehabilitacyjną zapewniającą podstawową opiekę medyczną oraz leczenie rehabilitacyjne, w tym fizykoterapię oraz badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy. Posiada kluby pacjentów, ośrodek integracji osób niepełnosprawnych, organizuje turnusy rehabilitacyjne, indywidualne programy rehabilitacyjne, udziela indywidualnej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Historia

W 1944 roku grupa 15 osób, głównie inwalidów wojennych zakłada Spółdzielnię ŚWIT i uruchamia pierwszą produkcję proszku do zębów z wykorzystaniem olejku miętowego. Od początku istnienia zatrudnia osoby niepełnosprawne, udzielając im również wsparcia w zakresie adaptacji mieszkań, usuwania barier architektonicznych, wyposażania mieszkań w specjalistyczny sprzęt. Organizuje imprezy sportowe, w tym rejsy morskie oraz turnieje międzynarodowe w różnych dyscyplinach sportowych uprawianych przez osoby niepełnosprawne.