NASZE POCZĄTKI SIĘGAJĄ 1944 ROKU

kiedy powstał w Warszawie nasz pierwszy zakład. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować najlepsze praktyki i zbudować doskonałą kadrę przekazującą swe doświadczenia następnym managerom i pracownikom. Patrzymy ku przyszłości i stawiamy na dalszy rozwój – zarówno jeżeli chodzi o nasz know-how, nowoczesne zaplecze technologiczne, a także – standardy etyczne prowadzenia biznesu.

Dzięki temu, jesteśmy w stanie oferować w pełni profesjonalne usługi w bogatym zakresie. W każdej z gałęzi naszego biznesu mamy pewność oferowanej jakości.

Oblicz swoją ulgę PFRON

Podaj stan zatrudnienia w Twojej firmie

Podaj liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych

OBLICZ WYSOKOŚĆ SKŁADKI PFRON

WYSOKOŚĆ TWOJEJ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI PFRON TO: PLN

Obowiązująca od 1 marca do 31 maja 2019 r. kwota bazowa to 1 977,11 zł. miesięcznie (4 863,74 zł x 40,65%) i stanowi ona duże obciążenie dla płatników PFRON. Dokonują oni wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składają deklarację miesięczną DEK-I-0 i deklarację roczną DEK-R. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 ust 1 pkt. 36 wpłaty na PFRON nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

TO ZNACZY, ŻE WSPÓŁPRACUJĄC Z SPÓŁDZIELNIĄ „ŚWIT” MOŻESZ MAKSYMALNIE MIESIĘCZNIE ZAOSZCZĘDZIĆ 50% SKŁADKI:

ŚWIT, posiadając status Zakład Pracy Chronionej, oferuje każdej firmie rozwiązanie będące połączeniem zakupu swoich produktów i usług z redukcją obowiązkowych wpłat na PFRON. Ponad 50% kwoty każdej faktury wystawionej przez ŚWIT można odliczyć od obowiązkowych składek na PFRON. Niewykorzystane ulgi z danego miesiąca przechodzą na następne okresy rozliczeniowe i mogą być rozliczane przez okres 12 miesięcy. Warunkiem jest terminowe uregulowanie należności oraz otrzymanie zaświadczenia o kwocie obniżenia, którą każdorazowo ŚWIT przekazuje nabywcy. Jeżeli kwota obniżenia przewyższy wartość zrealizowanej usługi lub 80% miesięcznej wpłaty na Fundusz do której zobowiązany jest nabywca, wówczas różnicę zalicza się na poczet obniżenia wpłat w następnych miesiącach.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw.

Misja

Technologia, innowacyjność, efektywność i elastyczność działania, to nasze cele za którymi podążamy. Wiemy jednak, że jest coś ponad to. Czujemy się odpowiedzialni za wspólnotę, w której prowadzimy nasz biznes.

Dlatego wybieramy najlepszych specjalistów i wykwalifikowanych pracowników, bez względu na ich niepełnosprawność, czy problemy z jakimi mogą się zmagać. Aktywność zawodowa i społeczna tej grupy osób, jest szczególnie bliska naszemu dziedzictwu, które chcemy kultywować.

Historia

W październiku 1944 grupa 15 osób, głównie wojennych inwalidów, współpracuje przy swoim pierwszym produkcie – proszku do zębów z wykorzystaniem olejku miętowego. Na przełomie 1944 i 1945 rozpoczęliśmy działanie w dawnej mydlarni, a nasz katalog produktów powiększył się, poza mydłem, o puder do twarzy i zasypkę dla dzieci. Wówczas oprócz kosmetyków rozpoczęliśmy produkcję chemii gospodarczej – pasty do podłóg i obuwia.

W styczniu 1945 z 16 osobami na pokładzie, rozpoczęliśmy okres stabilnego wzrostu i budowania ekspertyzy w innych gałęziach produkcji. Skupiliśmy się na chemii, kosmetykach a następnie wyrobach z tworzyw sztucznych oraz rozlewani lakierów i farb oraz produkcji sacharyny.

» Pokaż więcej

Na przełomie lat ’50 i ’60 przenosimy się do naszej obecnej wciąż siedziby – budynku przy ul. Taśmowej. W tym czasie także ponownie spojrzeliśmy na nasz biznes – wybraliśmy dalszą ścieżkę rozwoju w obszarach w której innowacyjność i jakość była najwyższa – stąd rezygnacja z rozlewni lakierów i farb i produkcji tabletek sacharyny.

Rozwijaliśmy także nie tylko naszą technologię, ale także poczucie odpowiedzialności społecznej. Jako pierwsi w Polsce angażowaliśmy nie tylko inwalidów wojennych, ale także osoby niepełnosprawne i chore, także ze schorzeniami natury psychiatrycznej. W 1963 nasza załogo to już ponad 600 osób.

Na każdym etapie przyglądaliśmy się naszej działalności korygując nasz kurs biznesowy. Byliśmy pionierami na polskim rynku we wprowadzaniu nowoczesnych form aplikacji kosmetyków takich jak atomizery, dozowniki i pompki. Zarówno konstrukcja jak i produkcja to autorskie dzieło kadry Spółdzielni.

W latach współczesnych wciąż podnosiliśmy jakość naszych produkcji uzyskując certyfikaty jakości i dostosowując strukturę do warunków gospodarczych. Nasza spółka Świt Pharma, specjalizująca się w produkcji kosmetycznej, realizuje także zamówienia eksportowe na rynki wschodnie

Obecnie, marki i rozwiązania kosmetyczne Świtu zdobywają nagrody, a firma wciąż się rozwija poszerzając swoją działalność w duchu odpowiedzialności i aktywizacji niepełnosprawnych.

» Zwiń

Niepełnosprawni

Nasza historia nierozerwalnie jest związana z osobami niepełnosprawnymi. Powstaliśmy w dużej mierze dzięki ich wysiłkowi. Pracowaliśmy wspólnie, na nasze wspólne dobro – Spółdzielnię Świt.

Dopiero po czasie zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak to co dla nas normalne – czyli udział tych osób w życiu zawodowym – jest dla nich ważne i jak jest ważne społecznie. Dlatego, jako pionierzy w Polsce, stworzyliśmy komfortowe i bezpieczne środowiska pracy, aby każdy, nikogo nie wykluczając, mógł się spełniać zawodowo.

» Pokaż więcej

Nasz zakład pracy chronionej zatrudniał także osoby po urazach psychicznych, dla których nie było miejsca w innych firmach. Pod opieką psychiatrów i rehabilitantów, rozpoczęli pracę, która stanowiła dla nich najlepszą terapię. Stali się fachowcami, przywrócono im wiarę w ich możliwości, oraz zapewniono anonimowość. Tak też działamy dziś. Oferujemy miejsca pracy dla każdego fachowca, także tych, którzy napotykają problemy w swoim życiu, pozostając jednak wykwalifikowanymi specjalistami.

Organizujemy także pomoc materialną –  lecz nie tylko pieniądze, a nawet nie przede wszystkim. To w pierwszej kolejności uczynienie wszystkiego by osoby niepełnosprawne mogły swobodnie żyć w naszym wspólnym społeczeństwie. Dostosowujemy miejsca pracy i domu do ich potrzeb, usuwamy bariery architektoniczne. Pomagamy odpowiednio wyposażyć ich domy, a także pomóc w zapewnieniu specjalistycznej rehabilitacji i opieki medycznej. Aktywizujemy ich zawodowo, by nikt nie czuł się wykluczony, lecz mógł w pełni wykorzystać swój potencjał i umiejętności.

» Zwiń

Grupa Świt

Stabilnie budujemy swój biznes już od ponad 70 lat.

Obecnie, oprócz macierzystego warszawskiego zakładu przy ul. Taśmowej, dysponujemy nowoczesną fabryką w Halinowie o powierzchni 10 tysięcy metrów. Dzięki niej jesteśmy jednym z polskich liderów produkcji kosmetycznej, a w skład naszej Grupy wchodzi już 6 spółek: Spółdzielnia ŚWIT; ŚWIT Pharma Sp. z o.o.; GP Plast Sp z o.o.; AUBE LABORATORIES LTD; AUBE Polska Sp. z o.o.; AUBE Lab Polska Sp. z o.o.

Zainwestowaliśmy także w w zakład w Garwolinie, który dodatkowo zwiększa nasze możliwości.

Prowadzimy też sprzedaż eksportową, a w Dubaju mamy swoje przedstawicielstwo.

» Pokaż więcej

Z Grupy Świt wyrosły wyspecjalizowane struktury, jak Świt Pharma, spółka handlowa zajmująca się produkcją wysokiej jakości kosmetyków i chemii gospodarczej, GP Plast, zajmująca się produkcją opakowań kosmetycznych i spożywczych, z własnym zakładem w Morągu.

Traktujemy odpowiedzialność w biznesie bardzo poważnie, dlatego praktycznie od początku działalności wspieramy niepełnosprawnych, także w ramach naszej Fundacji Świt.

Naszym sukcesem jest marka CleanHands – obecnie nr 1 w segmencie żeli i spray’ów antybakteryjnych w Polsce. Posiadamy też bardzo silną pozycję w segmencie tworzenia i produkcji kosmetycznych marek własnych. Wyróżniamy się także bardzo wydajnym i nowoczesnym parkiem maszynowym. Posiadamy certyfikaty ISO 9001 oraz GMP.

Realizujemy tez programy ze wsparciem Funduszy Unii Europejskiej, jak np. nasz udział w Targach w Bolonii.

» Zwiń

Nagrody

Zarówno sposób w jaki się rozwijamy jako grupa, jak i marki kosmetyków które stworzyliśmy, cieszą się doskonałą opinią w branży i wśród ekspertów, ale przede wszystkim – u konsumentów.  Potwierdzają to prestiżowe nagrody i wyróżnienia jakie mieliśmy zaszczyt otrzymać. Wśród nich Gazela Biznesu 2017, Diament Forbesa, oraz Laur Konsumenta.

Jakość

W Spółdzielni „Świt” funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością, zwany również skrótowo systemem jakości, którego skuteczność jest ciągle doskonalona, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015. Funkcjonujący system jakości stanowi gwarancję spełnienia wymagań i oczekiwań odbiorców.

» POLITYKA JAKOŚCI

 POLITYKA JAKOŚCI

 

Głównym celem Spółdzielni „ŚWIT” w Warszawie jest projektowanie i wytwarzanie artykułów perfumeryjnych, kosmetycznych, chemii gospodarczej, przetwórstwo tworzyw sztucznych jako proces częściowo zlecony na zewnątrz oraz obsługa klienta w wyżej wymienionym zakresie. Uznanie wśród jak największej liczby klientów, zdobywamy dzięki wysokim standardom jakościowym i technicznym, spełniającym równocześnie wymagania stawiane przez obowiązujące normy i przepisy prawne.

Postawione sobie cele osiągamy poprzez:

  • spełnianie wymagań określonych w ustanowionym Systemie Zarządzania Jakością,
  • ciągłe doskonalenie ustanowionego zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, w celu poprawiania jego skuteczności,
  • uczestnictwo Kierownictwa Firmy w realizacji polityki jakości,
  • zapewnienie przez Kierownictwo Firmy niezbędnych zasobów, koniecznych do realizacji celów,
  • angażowanie całej załogi do realizacji naszych zamierzeń, oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników, stosownie do zakresu wykonywanej przez nich pracy,
  • stosowanie zasady indywidualnej odpowiedzialności każdego pracownika za jakość wykonywanej przez niego pracy,
  • dbanie o rozwój i modernizację procesów wytwórczych, pozwalające na optymalizację kosztów wytwarzania,
  • reagowanie na oczekiwania klientów i dostosowywanie się do ich potrzeb, poprzez produkcję nowych lub zmodernizowanych wyrobów.

Gwarantem spełniania powyższych deklaracji jest wdrożony i utrzymywany przez Spółdzielnię „ŚWIT” udokumentowany system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 22716:2009

» Zwiń