OFERTA ŚWIT LEASING

Leasing jest doskonałym sposobem na optymalizację kosztów firmy, poprzez alternatywę wobec zakupu drogiego sprzętu. Zobacz, w jakim zakresie możesz otrzymać sprzęt w leasingu.

Oblicz swoją ulgę PFRON

Podaj stan zatrudnienia w Twojej firmie

Podaj liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych

OBLICZ WYSOKOŚĆ SKŁADKI PFRON

WYSOKOŚĆ TWOJEJ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI PFRON TO: PLN

Obowiązująca w okresie wrzesień-listopad 2021r. kwota bazowa to 2 237,59 zł miesięcznie (5 504,52 zł x 40,65%) - stanowi ona duże obciążenie dla płatników PFRON. Dokonują oni wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składają deklarację miesięczną DEK-I-0 i deklarację roczną DEK-R. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 ust 1 pkt. 36 wpłaty na PFRON nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

TO ZNACZY, ŻE WSPÓŁPRACUJĄC Z SPÓŁDZIELNIĄ „ŚWIT” MOŻESZ MAKSYMALNIE MIESIĘCZNIE ZAOSZCZĘDZIĆ 50% SKŁADKI:

ŚWIT, posiadając status Zakład Pracy Chronionej, oferuje każdej firmie rozwiązanie będące połączeniem zakupu swoich produktów i usług z redukcją obowiązkowych wpłat na PFRON. Ponad 50% kwoty każdej faktury wystawionej przez ŚWIT można odliczyć od obowiązkowych składek na PFRON. Niewykorzystane ulgi z danego miesiąca przechodzą na następne okresy rozliczeniowe i mogą być rozliczane przez okres 12 miesięcy. Warunkiem jest terminowe uregulowanie należności oraz otrzymanie zaświadczenia o kwocie obniżenia, którą każdorazowo ŚWIT przekazuje nabywcy. Jeżeli kwota obniżenia przewyższy wartość zrealizowanej usługi lub 80% miesięcznej wpłaty na Fundusz do której zobowiązany jest nabywca, wówczas różnicę zalicza się na poczet obniżenia wpłat w następnych miesiącach.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw.

DOPASOWANY DO PORZEB KLIENTA

SAMOCHODY I ŚRODKI TRANSPORTU

Oferujemy wygodny wynajem długoterminowy. Odpowiadamy za zakup samochodów, obsługę serwisową, ubezpieczenie. Dogodnie dla Klientów odbieramy pojazdy po skończeniu umowy. Korzyści jest jeszcze więcej!

KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIEI SPECJALISTYCZNY SPRZĘT BRANŻOWY

Leasingujemy laptopy, komputery stacjonarne, drukarki, serwery, oprogramowanie, specjalistyczny sprzęt stosowany w budownictwie, przemyśle, medycynie i innych branżach.

LINIE PRODUKCYJNE

Nowoczesny park maszynowy w zasięgu Państwa możliwości?  Jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednie rozwiązania dla linii produkcyjnych.

LEASING PRACOWNICZY

Jako agencja pracy tymczasowej pomożemy zrekrutować rzetelnych i odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Dzięki temu zyskają Państwo elastyczność i oszczędności w swoim budżecie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI SPECJALISTAMI
Beata Pawlik

Rekrutacja Osób Niepełnosprawnych
tel: +48 22 330 58 70
mob: +48 530 499 044
e-mail: biuro@fundacjaswit.pl
b.pawlik@swit.com.pl